10 محله با گرانترین فروش مسکن در استانبول مشخص شد. این آمار رسمی در تاریخ 2021/06/12 می باشد.

محله هایی که بیشترین مبلغ فروش متر مربع را دارند در Sariyer است.

محله هایی که گران ترین فروش مسکن در استانبول را دارند توسط سکوی ارزیابی املاک و مستغلات Endaksa تعیین شد.

İlçeMahalleOrtalama MetrekareSatış Fiyatı (TL/m2)OrtalamaSatış Fiyatı (TL)OrtalamaMetrekare Kira (TL/m2)OrtalamaKira (TL)
SarıyerRumelihisarı28.371 4.737.957 21,1 2.023 
SarıyerPınar28.188 5.271.156 18,9 2.210 
Sarıyerİstinye27.130 6.456.940 27,0 3.134 
ŞişliHarbiye25.948 4.748.484 29,3 3.368 
SarıyerYeniköy25.528 6.382.000 26,7 2.647 
Sarıyer.Çamlıtepe25.393 4.316.810 21,2 2.792 
BeşiktaşKuruçeşme25.239 4.391.586 30,6 2.970 
BeşiktaşBebek25.071 4.011.360 36,9 3.909 
SarıyerPoligon24.835 6.308.090 23,7 3.176 
BeşiktaşLevazım24.796 4.537.668 35,3 5.723 

طبق داده های این سیستم عامل ، میانگین قیمت فروش متر مربع مسکونی در استانبول تا پایان 2021 ماه مه 4.644 TL ، متوسط ​​قیمت فروش مسکونی 529.416 TL ، متوسط ​​اجاره متر مربع 18.4 TL و متوسط اجاره بهای 1،769 TL است.

ارقام در گرانترین محله ها بصورت متر مربع تعیین شده به شرح زیر است:

1 – RUMELİ HİSARI (SARIYER)

میانگین قیمت فروش متر مربع (TL / متر مربع): 28،371

میانگین قیمت فروش (TL): 4.737.957

متوسط ​​اجاره متر مربع (TL / متر مربع): 21.1

میانگین اجاره (TL): 2.023

RUMELİ HİSARI (SARIYER)

2 – PINAR (SARIYER)

میانگین قیمت فروش متر مربع (TL / متر مربع): 28،188

میانگین قیمت فروش (TL): 5.271.156

متوسط ​​اجاره متر مربع (TL / متر مربع): 18.9

متوسط ​​اجاره (TL): 2،210

PINAR (SARIYER)

3 – İSTİNYE (SARIYER)

میانگین قیمت فروش متر مربع (TL / متر مربع): 27.130

میانگین قیمت فروش (TL): 6،456،940

متوسط ​​اجاره متر مربع (TL / متر مربع): 27.0

متوسط ​​اجاره (TL): 3.134

İSTİNYE (SARIYER)

4 – HARBİYE (ŞİŞLİ)

میانگین قیمت فروش متر مربع (TL / متر مربع): 25،948

میانگین قیمت فروش (TL): 4.748.484

متوسط ​​اجاره متر مربع (TL / متر مربع): 29.3

متوسط ​​اجاره (TL): 3.368

HARBİYE (ŞİŞLİ)

5 – YENİKÖY (SARIYER)

میانگین قیمت فروش متر مربع (TL / متر مربع): 25،528

میانگین قیمت فروش (TL): 6.382.000

متوسط ​​اجاره متر مربع (TL / متر مربع): 26.7

متوسط ​​اجاره (TL): 2،647

YENİKÖY (SARIYER)

6 – ÇAMLITEPE (SARIYER)

میانگین قیمت فروش متر مربع (TL / متر مربع): 25،393

میانگین قیمت فروش (TL): 4.316.810

متوسط ​​اجاره متر مربع (TL / متر مربع): 21.2

متوسط ​​اجاره (TL): 2،792

ÇAMLITEPE (SARIYER)

7 – KURUÇEŞME (BEŞİKTAŞ)

میانگین قیمت فروش متر مربع (TL / متر مربع): 25،239

میانگین قیمت فروش (TL): 4.391.586

متوسط ​​اجاره متر مربع (TL / متر مربع): 30.6

متوسط ​​اجاره (TL): 2.970

KURUÇEŞME (BEŞİKTAŞ)

8 – BEBEK (BEŞİKTAŞ)

میانگین قیمت فروش متر مربع (TL / متر مربع): 25،071

میانگین قیمت فروش (TL): 4،011،360

متوسط ​​اجاره متر مربع (TL / متر مربع): 36.9

متوسط ​​اجاره (TL): 3،909

BEBEK (BEŞİKTAŞ)

9 – POLİGON (SARIYER)

میانگین قیمت فروش متر مربع (TL / متر مربع): 24،835

میانگین قیمت فروش (TL): 6.308.090

متوسط ​​اجاره متر مربع (TL / متر مربع): 23.7

متوسط ​​اجاره (TL): 3.176

POLİGON (SARIYER)

10 – LEVAZIM (BEŞİKTAŞ)

میانگین قیمت فروش متر مربع (TL / متر مربع): 24،796

میانگین قیمت فروش (TL): 4.537.668

متوسط ​​اجاره متر مربع (TL / متر مربع): 35.3

متوسط ​​اجاره (TL): 5،723

متوسط ​​اجاره (TL): 3.991

LEVAZIM (BEŞİKTAŞ)
گرانترین محله استانبول کجا هست ؟

گرانترین محله استانبول بی شک ساری یر Sariyer و در سمت اروپایی استانبول قرار دارد

حدود قیمت متر مربع در منطقه ساری یر چقدر می باشد ؟

حدود 28.000 لیر برای هر مترمربع می باشد.

3 منطقه گران قیمت استانبول کجا هست ؟

Sariyer – Beşiktaş – ŞİŞLİ