رفع دیپورتی از ترکیه
2023-03-13

رفع دیپورتی از ترکیه

دیپورت چیست؟ سوالات در مورد لغو تصمیم اخراج اغلب در عمل مطرح می شود. تصمیم اخراج به این معنی است که اتباع خارجی در ترکیه اخراج می شوند و ممنوعیت ورود برای آنها اعمال می شود....
بیشتر بخوانید
Scan the code
صفحه اینستاگرام ما